Eğitim / Perakende - Satış-Pazarlama Eğitimleri / Müşteri Odaklı Hizmet

KİMLER KATILMALI:
Müşteri ilişkileri sorumluları, satış danışmanları, kasiyerler, food ve non-food grubu çalışanları ile müşteri ile karşı karşıya gelen tüm market çalışanları.
 
KAZANIMLAR:
Zincir marketlerde çalışan yönetici ve çalışanların, kendine özgü bir müşteri yapısı içeren market müşterileri ile daha etkin ve yaratıcı iletişim kurabilme becerilerini geliştirerek,  “ müşteri odaklı hizmet” anlayışı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır.
 
İÇERİK:   
        

Grup Çalışması

 • Zincir Marketlerde Müşterilerle Karşılaşılan Sorunlar
 Müşteri Kavramı
 • Müşteri Kimdir ve Ne Bekler?
 •  Zincir Marketlerdeki Müşteri Yapısının Analizi
 • İç Müşteri / Dış Müşteri
 •  Yönetim Anlayışındaki Değişimlerin Sonuçları Açısından Müşterinin Önemi
 •  Müşterinin Gerçekte satın Aldığı Nedir?
 •  Müşteri Kaybetmenin Maliyeti
Müşteri Odaklı İletişim Geliştirme
 • Müşteri Gözüyle Zincir Market Elemanlarını Değerlendirme Kriterleri
 • Müşteri İlişkilerinde İlk 5 saniyenin Önemi
 • Müşteri İlişkilerinde “İlgi”nin Önemi
 •  İletişim Modeli
 • Kişilerarası İletişimde Engeller
 • Savunucu İletişim- Savunma Mekanizmaları
  Klasik Müşteri İletişimi / Müşteri odaklı İletişim
 • Proaktif İletişim ve Reaktif İletişim
 • Müşterimize Kullandığımız ve Kullanabileceğimiz Sözcükler
 • Müşterimizin Bize Davranışı, Bizim Davranışımızın Bir Yansımasıdır.
 •  Olumlu Tutumun ve Olumsuz Tutumun Sonuçları
 •  Görünüş ve Davranışın Etkileri
 Müşteriyi Tanımak
 •  Dinleme Sanatı (İşitme/ Dinleme/ Anlama)
 •   Empati
 • Kendimize Müşterimizin Gözüyle Bakabilmek
 •    Durumsallık
 
Grup Çalışması
 • Zincir Market Müşterisinin Beklentilerinin Karşılanması ve Daha Etkin İletişim Kurmamamıza Neden Olan engellerin Saptanması ve Çözüm Önerileri
 
Profesyonellik
 • Temsil Sorumluluğu; Müşterimizin Marketimiz İle İlgili Algılamalarını Biz Yönlendiririz.
 •  Bir Yaşam Tarzı Olarak Profesyonellik
 •  Profesyonellerin ve Profesyonel Olmayanların Davranışları
                       
 Zor Müşterilerle Başa Çıkma
 • Market İçindeki Farklı Müşteri Tiplerine Karşı Farklı Davranış Geliştirebilme
 •  Müşteri İtirazlarını Karşılama ve Çözme Yöntemleri
Müşteri Sadakati Yaratmak
 •   Müşteri, Memnuniyetini Nasıl İfade eder?
 • Müşteri Odaklılık = Müşteri Memnuniyeti
 • Sonuç: Müşteri Odaklı Hizmet İle Sadık Müşteri Yaratmak
 Uygulama / Rol Oynama
Tasarlanmış bir market ortamında; kasa başında ve reyonda yapılacak rol oynamaların,  kamera ile tespiti ve konular üzerinde tartışılması.
 
 SÜRE:    2 GünDetaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.