Eğitim / Perakende - Satış-Pazarlama Eğitimleri / Satış Teknikleri ve İknada Yaratıcılık

KİMLER KATILMALI:
Hizmet Sunuş Teknikleri ve Müşteri İlişkileri konusunda en son teknikleri uygulamak
isteyen tüm yöneticiler ve uzmanlar.
 
KAZANIMLAR:
Seminerde günümüzün pazarlama anlayışı çerçevesinde geliştirilen hizmet sunuş teknikleri ve müşteri ilişkilerinde önemle uyulması gereken ilkeler, uygulamalı bir şekilde ele alınmakta ve tartışılmaktadır.
 
İÇERİK :

 • Geçmişte ve Günümüzde  Pazarlama
 • Çağdaş Pazarlama ve Satış
 • İşletme İçinde Pazarlama Araçları (4P)
 • Pazarlama ve Satış Fonksiyonları
 • Pazarlama- Satış Personelinde Bulunması Gereken Özellikler
 • Katılımcıların Pazarlama – Satış Yaklaşımlarının belirlenmesi
 • Müşteri İle İletişim ve Engeller
 • İnsanları İkna Etmenin Beşeri Yönü
 • Müşteri İlişkilerinde İlk Beş Saniyenin Önemi
 • Satış Görüşmesi
 • Görüşme Hazırlığı, Planlama
 • Müşteriye Sağlanacak Faydaların Etkili Bir şekilde İfade Edilmesi
 • Müşteri İtirazlarını Karşılama ve Çözme
 • Satıcı – Müşteri İş Oyunu
 • Etkin ve Yaratıcı Satış Uygulamaları
 • ( Uygulama tüm katılımcıların 2’şerli gruplar halinde katılımı ile gerçekleştirilir ve videoya kaydedilerek kendi davranışlarını izleme olanağı sağlanır ve üzerinde tartışılır.) 
SÜRE :    2 GünDetaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.