Eğitim / Yönetim Eğitimleri / Liderlik Ve Motivasyon

LİDERLİK VE MOTİVASYON
 
KİMLER KATILMALI:
Liderlikteki etkinliğini ve koşullara uyma yeteneğini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler.
 
KAZANIMLAR:
Kişilerin yönetici veya yönetici adayı olarak liderlik becerilerini artırmak, pratik hayattan alınmış örnekler ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizini yaparak, katılımcıların mevcut liderlik profillerini belirleyerek bir gelişim planı hazırlatmak ve gelişimlerini yönlendirme.Çalıştığı ekibe liderlik ve motive etme becerisi i kazandırma.yönlendirmektir.
                  
İÇERİK:
 

 • Yöneticilik ve Liderlik
 • Liderlik Konusunda Değişik Yaklaşımlar ve Liderlik Tipleri
 • Motivasyon Kuramları
 • Katılımcıların Liderlik ve Motivasyon Yaklaşımları
 • Liderliğin Genel Kabul Görmüş İki Yönü
 • Liderliği Geliştirici ve Zayıflatıcı Tutum ve Davranışlar
 • Liderlik Testleri
 • Liderin Kullandığı Güçler
 • Durumsal Liderlik Yaklaşımlarının Analizi
 • Liderlikte Etkili Olma ve Koşullara Uyabilme Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Yönetim Sürecindeki Etkileri Durumsal Liderlik Testi I
 • Durumsal Liderlik Testi II
 • Empati
 • Empati ve Durumsal Liderlik
 • Delegasyon Ve Liderlik
 • Klasik Yönetici ( Instructor), Takım Yöneticisi (Coach) veya Yol Gösterici ( Mentor) Olarak Lider ve Gönüllü Katılım
 • Gelişim Planı Hazırlanması
 • Delegasyon Modeli
 • Delagasyon Grup Çalışması
 
 
SÜRE : 2 gün
 Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.