Eğitim / Yönetim Eğitimleri / Stratejik Yönetim

KİMLER KATILMALI: 
Üst düzey  (genel müdür ve yardımcıları) yöneticiler, orta kademe yöneticiler.
 
KAZANIMLAR:
Yöneticilere, strateji oluşturma sürecinin temel bileşenleri ve aralarındaki etkileşimler hakkında, uygulamalı olarak bilgi sağlamak ve onların stratejik yönetim vizyonu kazanmalarını ( ya da vizyonlarını geliştirmeyi) başarmaktır.
 
İÇERİK:
 

 • Stratejik Yönetim Sürecinin Temel Unsurları
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Yöneticiler
 • Stratejik Liderlik
Uygulamadaki Stratejik Planlama ve Resmi Stratejik Planlama Sürecinin İstenen Sonuçları, Üretememe Nedenleri Üzerinde Durulacaktır.

      Stratejik Planlamanın Temel Bileşenleri
 • Görev (Misyon, Vizyon)
 • Dış Çevre Analizi
 • Rakiplerin Analizi
 • Organizasyonun Güçlü, Normal, Zayıf Yönleri
 • Uzun Vadeli Stratejinin Belirlenmesi
 • Organizasyon Kültürünün Strateji Üzerine Etkisi
 • Stratejinin Uygulanması-Organizasyon Yapısı
 • Kısa Vadeli Taktikler
 
 
 
SÜRE: 2 gün
 Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.