Danışmanlık

Güvenlik Yönetimi; kuruluşun organizasyonundaki mesleki sağlık ve güvenliği belirleyen tüm yönetim
fonksiyonlarını içeren aktivitelerin toplamı olarak özetlenebilir.Güvenlik Yönetim Sistemi ise; güvenlik yönetimini uygulayabilmek için ihtiyaç duyulan yapı, sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynakları kapsamaktadır.OHSAS 18000 İş Sağlığı ve İş Güvenliği standartları ise iş gücünün çalışma ortamındaki güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması ve yönetilmesi için bir sistemin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması için oluşturulmuş standartlardır.

OHSAS 18000 Serisinin Yapısı
Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemine dahil edilmesi
amaçlanmıştır. Uygulamanın kapsamı kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği politikası, faaliyetlerin yapısı ile
çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu standard ile ürün ve hizmet güvenliğinden
ziyade iş sağlığı ve iş güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır (TS OHSAS 18001:2004).
OHSAS 18000 Serisi Standartlar; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Iş Güveniliği Yönetim Sistem standartı ve
OHSAS 18002 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Şartları rehberi olmak üzere iki standarddan
oluşmaktadır. Bu konuda ISO’nun yayınlanmış herhangi bir standardı yoktur.
OHSAS 18001, önemli belgelendirme kuruluşları, danışman kuruluşlar ve ulusal standard kuruluşlarından
oluşan bir grup tarafından geliştirilmiştir. Özellikle kuruluşları yakından tanıyan danışman ve belgelendirme
kuruluşlarının bu standardın hazırlanmasında aktif rol almaları standardın daha önceki İş Sağlığı ve İş Güvenliği
standardlarına göre daha kolay uygulanabilir özellikte olmasını sağlamıştır. OHSAS 18001’e uygun iş sağlığı ve
iş güvenliği Yönetim Sistemi kurmanın en büyük avantajı mevcut ISO 9000 veya ISO 14001 yönetim
sistemlerine kolayca entegre edilebilmesidir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Elementleri

OHSAS standardı gereklerinin tümü, her İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini içine almayı amaçlar. Bu
uygulamanın başarısı, sürekliliği üç faktöre bağlıdır.; iş sağlığı ve iş güvenliği politikası, faaliyetin özelliği ve
risk durumu, operasyonların karmaşıklığı.
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi; organizasyonel yapı, faaliyetlerin planlanması, sorumluluklar,
uygulamalar, prosedürler, İş sağlığı ve iş güvenliği politikasını geliştirme, uygulama, başarma, gözden geçirme
ve sürdürmek için kaynakları prosesleri kapsamaktadır.
OHSAS 18001 pratik yöntemleriyle, organizasyonlara güvenlik ve sağlıkta aktif yönetim sağlamak için
tasarlanmış, derinliği ve geniş kapsamı olan bir sağlık ve güvenlik sistemidir.
OHSAS 18001 standardı, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekliği sağlamak,
geliştirmek için oluşturulan iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi ile ilgili gereksinimleri vermektedir.
Bu standart aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak isteyen her organizasyonda uygulanabilir;

  • Çalışanların ve diğer ilgili grupların faaliyetleri ile ortaya çıkacak olan iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili riskleri azaltmak veya yok etmek için iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini kurmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve sürekli geliştirmek,
  • İş sağlığı ve iş güvenliği politikasında belirtilenlere uymayı taahhüt etmek,
  • Diğerlerine bu uyumluluğu göstermek,
  • Bir dış kuruluş tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini sertifikalandırmak.Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.