Danışmanlık

Günümüz  dünyasında  sanayi, teknoloji vb konular yaşanan gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin  yaşandığı  ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu baş  döndürücü  gelişmeler  ve   rekabet   ortamında  ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.  Bu  da  ancak,  işletmelerde, satın alma aşamasından  başlayarak  pazarlama,  tasarım,  üretim , kalite kontrol  ve  satış   sonrası   hizmetlere  kadar  tüm  aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla mümkün olabilecektir..

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurma Danışmanlığı

İŞ AKIŞI

I. Mevcut Sistemin Analizi:

Kurumlarda  süregelen  sistemin tespiti, formal / informal işleyişin ortaya çıkarılması, kurumsal   kültürün dokusunun belirlenmesi çalışmalarıyla oluşan bilginin süzülmesi ile kurulacak yönetim sisteminin   temellerinin neye dayanacağının ortaya konur.

II. Kalite Yönetim Sistemi oluşturma planının Yapılması:

Mevcut sistemin analizinin yapılması, kurum ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tespitinden sonra en verimli sistemi en kısa zamanda ortaya çıkarmak için bip termin planı oluşturulur. Bu plan sürekli gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir.

III. Eğitim Hizmetleri:

Kurulan sistemin ne olduğunun, amacının ve işleyişinin nasıl olacağının eğitimleri tüm kuruma verilir. Bunun yanısıra ilgili düzeyde ve roldeki çalışana gerekli eğitimler planlanır ve verilir.

 IV. Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması:

Organizasyon, koordinasyon, uygulama ve içdenetim aşamalarını kapsayan bu süreçte sistem inşa edilir. Sistemin yöneticileri ve uygulayıcıları olacak çalışanların katılımının sağlanmasıyla, kurumun kendi dinamiklerine göre sistem kurulur. Gerekli iç denetimler sürekli yapılır ve raporlar üst yönetime iletilir.

 V. Belgesinin Alınması:

Belgelendirme için başvuruda bulunuldıktan sonra, başvurunun yapıldığı kuruma bağlı olarak denetimciler, denetim zamanını belli bir süre önceden bildirirler. İstanbul Kalite Danışmanlıkla çalışmış tüm firmaların başarılı olduğu gibi, siz de ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistem belgesini almaya hak kazanırsınız.Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.